You are currently viewing चिकित्सक आउने बारे सुचना

चिकित्सक आउने बारे सुचना

  • Post category:news
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read

वरिष्ठ पेट, छाती, मुटुरोग कलेजो तथा मधुमेहरोग बिशेसज्ञ प्राध्यापक डा. बिधान निधी पौडेल (Chief Consultant Gastroenterologist)यही २०७७ चैत ६ गते शुक्रवार देखी ८ गते आइतवार सम्म आउनु हुने भएकोले सम्बन्धित सबै लाई जानकारी गरिन्छ ।कैलाली अस्पताल प्रा. लि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पशुपतिटाेल, धनगढी फोन ०९१-५२५३६०, ५२४६५४, ५२१२४९ ९८५८४२०३१२

Leave a Reply